علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 1142
رهبر انقلاب به عنوان استراتژیستی بزرگ، راه آینده انقلاب را روشن کرده است
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۹
 
رهبر انقلاب از سالها پیش ساختارهایی را برای پیشبرد هر سه مبحث «فقه حکومتی»، «علم دینی» و «الگوی پیشرفت»، ایجاد کرده بودند که الان ثمرات آن به خوبی قابل مشاهده است؛ لذا با این نحوه مدیریت، ما به سمت مقصد در حال حرکتیم.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، آیت الله میرباقری در ششمین جلسه کمیته مرکزی بررسی سند الگوی پیشرفت فرهنگستان علوم اسلامی، ضمن تکریم اندیشمندانی که به نقد و اصلاح این سند کمک می کنند، سند الگوی پیشرفت را بیانگر روشنی راه پیش روی انقلاب دانست.***
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با توضیح اینکه نقدها به سند الگوی پیشرفت باید اصلاحی باشد، نه رد کل سند، افزود:« در آینده های مبهم، وقتی تفصیل وجود ندارد، باید با نقشه راه جلو رفت. رهبری انقلاب با ابلاغ سند الگوی پیشرفت نشان داد که نقشه راه پنجاه ساله نظام چیست، این تدبیر نکاتی در بر داشت، اولاً اینکه راه پیشروی انقلاب روشن است، ثانیاً مسیر، رسیدن به تمدن اسلامی است، ثالثاً رقیب ما در مسیر پیشرو، رقبای تمدنی اند. رابعاً مراحل طی شده و مراحل بعدی از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی را برشمرده اند، خامساً در این مسیر، «فقه حکومتی»، «علم دینی» و «الگوی
رهبر انقلاب به عنوان مدیریتِ نظامی که مقابلِ کلّ تمدن غرب ایستاده است، به خوبی می دانند که چگونه عمل کنند، چهل سال پیش، از مجموعه های حوزوی، چه کسی می توانست در باب الگوی پیشرفت ورود کند؟! اما الان نهادی تاسیس شده، نیروهایی تربیت شده که از آنها در تنظیم سند استفاده گردیده است
پیشرفت» از الزامات این حرکت بیان داشته اند.»


آیت الله میرباقری با اشاره به نگاه راهبردی رهبری در مدیریت انقلاب و نهادسازی های به موقع و کارآمد، اشاره نمود:« رهبر انقلاب از سالها پیش ساختارهایی را برای پیشبرد هر سه مبحث «فقه حکومتی»، «علم دینی» و «الگوی پیشرفت»، ایجاد کرده بودند که الان ثمرات آن به خوبی قابل مشاهده است؛ لذا با این نحوه مدیریت، ما به سمت مقصد در حال حرکتیم.»


رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به تحسین افراد بیرون از انقلاب، نسبت به مدیریت رهبری، افزود:«کسانی که بیرون از انقلاب هم هستند این روند رو به جلو را اذعان دارند، انقلاب اسلامی بواسطه مدیریت استراتژیک رهبری توانسته است به این محصولات برسد.»


ایشان تصریح کرد:« رهبر انقلاب به عنوان مدیریتِ نظامی که مقابلِ کلّ تمدن غرب ایستاده است، به خوبی می دانند که چگونه عمل کنند، چهل سال پیش، از مجموعه های حوزوی، چه کسی می توانست در باب الگوی پیشرفت ورود کند؟! اما الان نهادی تاسیس شده، نیروهایی تربیت شده که از آنها در تنظیم سند استفاده گردیده است.»


استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر تدبیر رهبری در استفاده از نیروهای اندیشمند و آتش به اختیار در تکمیل سند اشاره کرد:« با ابلاغ رهبری، از ظرفیت نیروهای خود جوش و آتش به اختیار برای غنی تر شدن این سند استفاده خواهد شد. این افراد با نگاهی درجه دو به سند، موجب غنای آن خواهند شد. تعیین موضوع در کنار ابلاغ به نیروهای آتش به اختیار با مشخص بودن مسیر حرکت، تدبیری هوشمندانه از جانب رهبری بود.»


آیت الله میرباقری با تاکید بر روشن بودن راه برای امام انقلاب و مثمر ثمر بودن تدابیر پیشبرنده ایشان ادامه داد:« راه برای رهبر انقلاب کاملاً روشن است. لذا هدایت کلی انقلاب را به خوبی در دست دارند، الزامات کار را هم به خوبی ایجاد می کنند، هم¬افزایی ظرفیت ها را هم به درستی به منصه ظهور می رسانند، اینکه در بحث الگوی پیشرفت بعد از ۷ سال خواسته اند که دیگران هم ورود کنند به دلیل این است که ظرفیت را افزایش دهند. ایشان می خواهند مجموع ظرفیت انقلاب پشتوانه سند الگو باشد. مهندسی هوشمندانه رهبری بسیار کارآمد و اثر گذار است؛ کلاً سیاست های رهبری در هدایت انقلاب فوق العاده است.»
Share/Save/Bookmark