بزرگی و عظمت آیت‌الله رئیسی بیش از آن چیزی است که ما دیده و شنیده‌ایم/ رئیس جمهور شهید، مَرد میدان مجاهدت بود
«رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت»
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.