علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 1247
مقاله حجت الاسلام محمدرضا خاکی قراملکی با عنوان:
نقش الهیات فرهنگ در مهندسی فرهنگ دینی و الزامات آن در طراحی سبک زندگی تمدنی
منتشر شده در دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻋﻠمی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼمی|دوره۶، ﺷﻤﺎره۱
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۴۵
 
 
🔻 چکیده مقاله حجت الاسلام محمدرضا خاکی قراملکی عضو هیات علمی مطالعات فلسفه و کلام اجتماعی با عنوان
     "نقش الهیات فرهنگ در مهندسی فرهنگ دینی و الزامات آن در طراحی سبک زندگی تمدنی"


▫️هر گونه مهندسی تغییر و تکامل فرهنگ جامعه، بدون ملاحظه شرایط تغییر و نگاه #سیستمی ممکن نیست.
▫️مهندسی فرهنگ دینی، دارای کارکرد «قدرت پیش بینی، هدایت، کنترل، فرهنگ جامعه می باشد و چنین امری مستلزم فهم روشمندِ اصول، معیار، جهت گیری کلان فرهنگ دین، از متن دین می باشد.
▫️مسئله اساسی اینکه آیا بدون استنباط فرهنگ دین در مقیاس تمدنی، حضور حداکثری دین در فرهنگ دینی و سبک زندگی اجتماعی امکانپذیر است؟ آیا استنباط فرهنگ دین، نیازمند دانش الهیات می باشد؟
▫️پژوهش حاضر، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای با روش توصیفی و تحلیلی تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. در فرضیه موردنظر متاله دین در تکاپوی توصیف خطابات دین و فهم «احکام توصیفی» آن، در حوزه «ارزش ها، بینش ها، رفتارهای» دینی و کشف هندسه ابعاد آن در مقیاس تمدنی، نیازمند صورتبندی «الهیات فرهنگ» از «متن دین براساس سبک زندگی فردی و تمدنی و احراز اسلامیت آن می باشد. در نتیجه به واسطۀ الهیات فرهنگ، نسبت محتوای فرهنگ دین و صورت آن که در قالب سبک زندگی ظهور می کند هماهنگ می گردد.

جهت دانلود مقاله می توانید آن را از قسمت فایل ضمیمه در انتهای مطلب دانلود کنید.
Share/Save/Bookmark