علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲
علل ناكارآمدي نهادهاي علمي كشور
۶ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۳۰

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر حسينيان

مطلب پیش رو متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینیان در جلسه با دانشجویان طرح علم و دین می باشد.در پایان این سخنرانی جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردیده که در ادامه آمده است.

 
هويت ديني علم
۵ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۶

حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا

برخلاف تفسير و تبييني كه علم مدرن از خود ارائه مي‌دهد اين علم به صورت معرفتي صرفاً تجربي و حسي نيست كه مستقل از زمينه‌هاي فرهنگي عالمان باشد، به همين دليل انتقال نظريات اين علم از بستر فرهنگي آن به سوي ديگر كشورها با انتقال فرهنگ همراه است و انتقالات فرهنگي لوازم و پيامدهاي اجتماعي و تمدني خود را دارد....

 
چگونگی دستیابی به علم دینی
۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۵

حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند

متن پیش رو سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند در رابطه با چگونگی دستیابی به علم دینی می باشد که با اندک ویرایشی در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد. ایشان در این سخنرانی به بيان کوتاهي از چيستي علم ديني اکتفا کرده اند چراکه معتقدند در قالب چگونگي دست يابي به علم ديني، روشن مي‌شود که مراد ...

 
سامانه اجتماعی تولید علم
۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۱

گفت و گو با مهندس سید محمد جعفر مرعشی

اشاره: تولید علم، تولیدی متصرفانه و حرکتی به سمت تحقق مطلوب هاست. در جهان امروز این حرکت بی عبور از بسترهای اجتماعی امکان پذیر نیست. دکتر مرعشی پژوهشگر مسائل اجتماعی و رئیس هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی پژوهشی مهندسی توسعه اجتماعی، در گفت و گویی که پیش روی شماست، از ضرورت های حرکت در این بستر سخن می گوید....

 
۱. نگاه متناظر به علم ديني
۲۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۶

علم و دین/دكتر محمدمهدي بهداروند

در باب ضرورت علم ديني نگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه از يك منظر نمي باشند. به عنوان مثال منظري كه منشا طرح نظريه علوم ديني در فرهنگستان علوم اسلامي شد، محتواي اين مقاله را تشكيل مي دهد.كاركرد عيني و حضور دين در عرصه حيات اجتماعي بشر ايجاب مي كند كه ما علم ديني داشته باشيم . البته ممكن است كه كساني هم ...

 
نگاهي به ضرورت­ها و مباني علم ديني
۵ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۶

استاد سيد محمدمهدي ميرباقري

در حال حاضر ما در مسير توليد علم ديني قرار گرفته ايم و بسياري از عوامل آن هم به تدريج محقق شده است. حكومتي كه دنبال تكامل معنوي جهان و به دنبال حل نيازمندي‌هاي بشر است نقطه بحران براي تمدن مادي و دانش‌هاي مادي است.

 
۱۲