علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 1214
مقاله پژوهشی ارائه الگوی تحول علوم انسانی
علیرضا پیروزمند و احمدرضا حجازی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۹
 
 
تدابیر هوشمندانه در موضوعات پیچیده ، متغیر و انسانی نیازمند نرم افزار یا الگوی شناسایی، ارزیابی و تصمیم گیری است. هرچند در بهترین حالت همه عوامل نه شناسایی و نه مورد مدیریت قرار می‌گیرند. این امر در موضوع تحول علوم انسانی نیز مصداق دارد. هدف مقاله حاضر یافتن ساز و کاری برای اسلامیت علوم و ارائه نقشه راه محتوایی و مدیریتی برای ان است .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر نوع کیفی ودرتجزیه تحلیل اطلاعات برای الگوسازی از روش تحقیق تکاملی (ابداعی فرهنگستان علوم اسلامی) وبرای پردازش و اعتبار یابی الگو از روش طوفان
هدف مقاله حاضر یافتن ساز و کاری برای اسلامیت علوم و ارائه نقشه راه محتوایی و مدیریتی برای ان است .
فکری استفاده شده است. در الگوی پیشنهادی، تحول علوم انسانی از سه جنبه به شکل متوازن و هماهنگ پیگیری می شود: محتوا، برنامه و سازمان علوم انسانی، از این رو الگوی پایه تحول از سه زیر الگوی تحول محتوا ،تحول برنامه و تحول سازمان علوم انسانی تشکیل می گردد. الگوی ارائه شده قابلیت ارائه نقشه راه و اولویت‌بندی را در شرایط متغیر؛ انقباض و انبساط مولفه‌هاو در مورد مدیریت در تحول متناسب با مقدورات ونیز ارائه برنامه کوتاه ،میان و بلند مدت را در هر بخش دارد. همچنین به دلیل تفکیک و ارتباط عوامل محتوایی و مدیریتی قابلیت تحول همزمان را در هر دو موضوع فراهم می آورد.با ویژگی‌های یاد شده پیش‌بینی می‌شود الگوی پیشنهادی به وسیله سازمان های متولی به ویژه شورای تحول علوم انسانی قابل بکارگیری باشد.

فصلنامه علمی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 2
شماره 51 تابستان 1402 (تمامی مقالات این شماره پژوهشی هستند)
تیر 1402
صفحه 228-205

مقاله فوق را می توانید از فایل ضمیمه در انتهای مطلب دانلود کنید.
Share/Save/Bookmark