هیئت مديره

18 اسفند 1395 ساعت 8:00


حجج الاسلام مصطفی جمالی، سیدپیمان غنایی، علی محمدی، حسن شیخ العراقین زاده و جناب آقای مجتبی سرفراز کسانی هستند که به حکم ریاست محترم فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری، به عضویت هیأت مدیره این سازمان درآمده اند.

اهم وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

- مسئول، برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و ارزیابی نسبت به کلیه فعالیت ها و بخش های موسسه تحت اشراف ریاست می باشد.

1- حفظ پویایی ساختار سازمانی و استفاده از ظرفیت واقعی پژوهشگران و مدیران به گونه ای که کل سازمان در گسترش کل سازمان به شکل حداکثری به کار گرفته شود.

2- ایجاد نشاط، هم گرایی و اثر بخشی در فعالیت سازمان

3- پرورش نیروی انسانی نخبه و مدیر تحقیق در طراز فرهنگستان و مسلط بر منظومه فکری استاد علامه سید منیرالدین حسینی

4- استمرار و تقویت هدفمند پژوهش بنیادی و اتصال دادن آن به سه حوزه پژوهش حجیت، معادله و مدل برنامه در کشور

5- مشارکت حداکثری با افراد ، نهادها و مراکز مرتبط

6- مشارکت در پیشبرد جبهه فرهنگی انفلاب اسلامی

7- ایجاد شبکه نیروها از طریق موسسات اقماری به منظور استفاده اثربخش از تمامی ظرفیت ها و پی گیری و تحقق مطالبات رهبری در عین حفظ و ارتقاء هستمه مرکزی(فرهنگستان)

8- ارتقاء سطح فعالیت بانک اطلاعات به گونه ای توانا در ارائه خدمات پژوهشی به افراد درون و بیرون دفتر


کد مطلب: 808

آدرس مطلب: https://www.foeq.ir/vdcjfoeozuqey.sfu.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  https://www.foeq.ir