عنوان پرونده:
رویداد
فلسفه تاریخ شیعه بر ولایت معصومین استوار است

سومین جلسه از درس گفتار فلسفه تاریخ شیعه

فلسفه تاریخ شیعه بر ولایت معصومین استوار است

اصالت وجود یک اصلی است که در تمام مفاهیم دستگاه ملاصدرا جاری است در قرآن نیز همه محورها بر ولایت معصومین عنوان شده که فلسفه ...

درگیری حق و باطل به تحقق ولایت توحید در عالم می‌انجامد/ مختصات جامعه کفر و حق

دومین جلسه از درس گفتار فلسفه تاریخ شیعه

درگیری حق و باطل به تحقق ولایت توحید در عالم می‌انجامد/ مختصات جامعه کفر و حق

گرچه درگیری حق و باطل طولانی است ولی در پایان با غلبه جبهه انبیا و اولیا به پایان می‌رسد و آنچه تحقق می‌یابد جریان ولایت ...