کد مطلب: 900
آموزش و ارتباطات فرهنگی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۶
 
مأموريت:

باتوجه به چشم انداز فرهنگستان علوم اسلامي قم در نسبت با انقلاب و نظام اسلامی و همچنين جايگاه حوزه و دانشگاه و نظام اجرائی کشور در تحقق انقلاب فرهنگی مورد نظر امام خمينی(ره) و همچنين تمدن نوين اسلامی مورد توجه رهبر معظم انقلاب، مأموريت واحد آموزش فرهنگستان علوم اسلامی قم را می توان اين گونه بيان نمود:
ارتقاء سطح انگيزشی، بينشی و دانشی ـ مهارتی اعضاء فرهنگستان (اعم از هئيت علمی، پژوهشگران و دانش پژوهان) و زمينه سازی برای جذب اعضاء جديد با تأکيد بر حفظ و ارتقاء رابطه و جايگاه علمی اعضاء در حوزه، دانشگاه و بخش‌های پژوهشی -آموزشی وابسته به نهادهای اجرائی.

سياست‌ها:

- التزام نظری و علمی به آموزه‌های دين با قرائت انقلاب اسلامی و توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در جهت گيری ، اهداف، سياست و برنامه ريزی؛
- بهره مندی حداکثری از انديشه سيد منيرالدين حسينی الهاشمی(ره) در عين توجه به تجربيات ارزشمند در مقوله آموزش در حوزه و دانشگاه؛
- تأکيد بر حفظ ارتباط مستمر و ارتقاء اعتبار اجتماعی اعضاء در حوزه، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای اجرائی؛
- جذب اعضاء جديد با سطح تحصيلی مناسب (حداقل کارشناسی ارشد در دانشگاه و يا سطح سوم حوزه علميه)؛
- ارزيابی مستمر و حفظ روند بهبود کيفی در آموزش و پرهيز از روزمرگی و بی برنامگی.

وظايف و مسئوليت ها:

محور اول: زمينه سازی شناسايی و جذب دانش پژوه با آموزش‌های در سطح فرهنگ سازی عمومی؛
ـ طراحی و اجراء دوره‌های آموزشی، سيرها و حلقه‌های مطالعاتی و نشست‌ها و جلسات علمی ترويجی در ارتباط با طلاب و دانشجويان؛
ـ طبقه‌بندی و تشکيل پرونده اوليه علمی برای افراد مرتبط (به ويژه فعالان مستعد) و به ويژه با استفاده از شبکه ارتباطات مجازی دفتر.
محور دوم: زمينه سازی ورود دانش پژوهان در گروه‌های علمی با آموزش‌های مقطع مقدمات؛
ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در مرحله گزينش و سپس ارزشيابی و تکميل پرونده علمی دانش پژوهان؛
ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در طراحی و اجراء آموزش مباحث اختصاصی گروه‌های علمی؛
ـ طراحی و برگزاری کلاس‌های مربوط به مباحث عمومی در تعامل با مديران گروه‌ها و اساتيد و دانش پژوهان.
محور سوم: پرورش محققان و اساتيد مطلوب با آموزش‌های مقطع تخصصي و عالی؛
ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در مرحله گزينش اوليه و سپس ارزشيابی مستمر طول دوره و تکميل پرونده علمی دانش پژوهان و ارائه کارنامه مدارک نهايی پس از اخذ پايان نامه ...؛
ـ تعامل با مديران گروه‌های علمی در طراحی و اجراء مباحث اختصاصی گروه‌های علمی به صورت مستمر در طول دوره (انتخاب واحد ترم به ترم و کنترل روند اجراء آن در گروه ها)؛
ـ طراحی و برگزاری کلاس‌های مربوط به مباحث عمومی در تعامل با مديران گروه‌ها و اساتيد و دانش پژوهان.
محور چهارم: زمينه سازی دانش افزايی و ارزيابی ارتقاء علمی هيئت علمی در تعامل با مسئول و دبير هيئت علمی.
محور پنجم: برنامه ريزی و پيگيری اجرائی جهت دستيابی به متون و محتواهای آموزشی و تکميل سرفصل‌ها و منابع درسي در تعامل با مديران علمي و شورای آموزش و مستندسازی جلسات و فعاليت‌های آموزشی در تعامل با روابط عمومی.

اهداف برنامه‌ای:
ـ بلند مدت (۱۰ سال)
۱. تأسيس دانشکده‌ای با گرايش‌های تخصصی متناسب با موضوعات گروه‌های علمی فرهنگستان و موضوعات مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب مانند الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني، علم ديني و تحول در علوم اسلامی، فلسفه کاربردی، کلام نوين اسلامی، فقه حکومتی، اخلاق اجتماعی و ...(در مقاطع تخصصی و عالی).
ـ ميان مدت (۷ سال)
پرورش و آموزش حداقل ۱۵ نفر از اعضای فعلی و تکميل روند آموزشی آن ها تا سطح هيئت علمی برای شکل‌گيری هيئت علمی تخصصی گروه‌های پنج گانه فرهنگستان علوم اسلامی قم.
ـ کوتاه مدت (۳ سال)
ـ توجه به پرورش و ايجاد بسترهای پرورشی برای دانش پژوهان فعلی فرهنگستان
ـ جذب ۱۰ عضو جديد براساس شرايط جذب؛
ـ ساماندهی روند آموزش مباحث فرهنگستان با رجوع به اسناد به جای مانده از مرحوم استاد حسينی(ره) و اصلاح شيوه مواجهه با مباحث ايشان؛
ـ پيگيری براي بهبود وضعيت تحصيلی دانش پژوهان در رشته‌های مرتبط در حوزه و دانشگاه؛
ـ ارتقاء مهارت های آموزشی و پژوهشی دانش پژوهان با توجه ويژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
ـ پيگيری فرايند دانش افزايی اعضاء هيئت علمی؛
ـ طراحی و پياده سازی آموزش‌های لازم برای بخش ستادی فرهنگستان.
Share/Save/Bookmark