فرهنگستان علوم اسلامی قم 18 اسفند 1395 ساعت 8:00 https://www.foeq.ir/vdcjfoeozuqey.sfu.html -------------------------------------------------- عنوان : هیئت مديره -------------------------------------------------- متن : حجج الاسلام مصطفی جمالی، سیدپیمان غنایی، علی محمدی، حسن شیخ العراقین زاده و جناب آقای مجتبی سرفراز کسانی هستند که به حکم ریاست محترم فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری، به عضویت هیأت مدیره این سازمان درآمده اند. اهم وظایف هیأت مدیره عبارت است از: - مسئول، برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و ارزیابی نسبت به کلیه فعالیت ها و بخش های موسسه تحت اشراف ریاست می باشد. 1- حفظ پویایی ساختار سازمانی و استفاده از ظرفیت واقعی پژوهشگران و مدیران به گونه ای که کل سازمان در گسترش کل سازمان به شکل حداکثری به کار گرفته شود. 2- ایجاد نشاط، هم گرایی و اثر بخشی در فعالیت سازمان 3- پرورش نیروی انسانی نخبه و مدیر تحقیق در طراز فرهنگستان و مسلط بر منظومه فکری استاد علامه سید منیرالدین حسینی 4- استمرار و تقویت هدفمند پژوهش بنیادی و اتصال دادن آن به سه حوزه پژوهش حجیت، معادله و مدل برنامه در کشور 5- مشارکت حداکثری با افراد ، نهادها و مراکز مرتبط 6- مشارکت در پیشبرد جبهه فرهنگی انفلاب اسلامی 7- ایجاد شبکه نیروها از طریق موسسات اقماری به منظور استفاده اثربخش از تمامی ظرفیت ها و پی گیری و تحقق مطالبات رهبری در عین حفظ و ارتقاء هستمه مرکزی(فرهنگستان) 8- ارتقاء سطح فعالیت بانک اطلاعات به گونه ای توانا در ارائه خدمات پژوهشی به افراد درون و بیرون دفتر